Kto powinien pokrywać koszty utrzymania schronów w budynkach wspólnot

Czyli kodeks cywilny i inne ustawy, rozporządzenia oraz przepisy
Wiadomość
Autor
piotrusb
.
.
Posty: 5077
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Kto powinien pokrywać koszty utrzymania schronów w budynkach wspólnot

#1 Post autor: piotrusb » 28-07-2020, 13:17

Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił ministra spraw wewnętrznych i administracji o zainicjowanie prac legislacyjnych, które precyzyjnie uregulują zasady eksploatacji oraz koszty utrzymania schronów znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Od 20 lat - mimo wystąpień kolejnych RPO - wciąż pozostaje sprawa braku uregulowań prawnych w zakresie zasad eksploatacji i koszów utrzymania schronów, znajdujących się w budynkach mieszkalnych, będących własnością wspólnot mieszkaniowych. Przez te lata kolejni RPO wnioskowali o wyeliminowanie tej luki prawnej. W odpowiedzi zaś ministrowie informowali o trwających pracach legislacyjnych. Żaden jednak z projektów, nad którymi pracował parlament, nie stał się prawem.

Jeśli przyjąć, że schrony mogą być częścią nieruchomości wspólnej, powstaje wątpliwość, dlaczego tylko członkowie określonej wspólnoty mieszkaniowej są obowiązani do ponoszenia ciężarów ich utrzymywania, skoro wiadomo, że są one przeznaczone dla szerszego kręgu ludności – wskazuje Adam Bodnar. Wówczas bowiem należałoby uznać, że osoby nabywające prawo własności nieruchomości (mieszkania) w takim budynku, nabywają również ułamkowy udział w nieruchomości wspólnej, do której wlicza się również powierzchnię schronu. Wraz z uzyskaniem prawa własności nieruchomości, nabywca stawałby się zatem również współwłaścicielem ułamkowej części schronu. Nie mógłby on jednak swobodnie korzystać z przedmiotu swojej własności, z uwagi na charakter pomieszczenia, jakim jest schron i jego przeznaczenie. Twierdzenie zatem, że koszty utrzymywania schronów powinny być ponoszone wyłącznie przez członków wspólnot, należałoby uznać za nieuprawnione przenoszenie ciężaru obowiązków publicznych na poszczególne grupy obywateli. Z uwagi bowiem na przeznaczenie schronów, obowiązki ich utrzymania powinny być ponoszone przez terenowe jednostki obrony cywilnej. To do zadań obrony cywilnej należy bowiem przygotowanie tych budowli.

RPO zwrócił uwagę, iż w przygotowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ubiegłym roku projekcie z dnia 2 lipca 2019r. ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (druk UD24), który nie został nawet skierowany do prac sejmowych, znajdował się zapis, iż „za bieżące utrzymanie budowli ochronnych, a w przypadku ich braku, za doraźne przygotowanie miejsc ukrycia, odpowiada właściciel, zarządca budowli ochronnej lub obiektu budowlanego przeznaczonego na pobyt ludzi”. Można zatem domniemywać, że intencją projektodawcy było, aby w przypadku schronów znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych, obowiązek bieżącego ich utrzymania spoczywał na właścicielach lokali – członkach wspólnot mieszkaniowych.

W ocenie RPO ten kierunek uregulowania tej kwestii przez ustawodawcę nie znajduje uzasadnienia w sposobie wykorzystania i przeznaczenia tych budowli, i nie jest do zaakceptowania. Dla właścicieli lokali - członków wspólnot mieszkaniowych oznaczałby w istocie ustawowe nałożenie na nich obowiązku pokrywania kosztów bieżącego utrzymania budowli ochronnych, które nie są przeznaczone do ich wyłącznego wykorzystania. Rrozwiązanie nakładające obowiązki finansowe związane z utrzymaniem schronów wyłącznie na właścicieli wyodrębnionych lokali oznaczać będzie niedopuszczalne przerzucenie na obywateli ciężarów finansowych, które spoczywać powinny na władzy publicznej.

Pismo RPO z dnia 2 lipca 2020 r., znak IV.7211.424.2014.AG

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/fi ... 7.2020.pdf
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5077
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Kto powinien pokrywać koszty utrzymania schronów w budynkach wspólnot

#2 Post autor: piotrusb » 20-08-2020, 15:55

Zgodnie z odpowiedzią Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r., sygn. BMP-0790-4-5/2020/MM w resorcie trwają prace nad projektem ustawy dotyczącej ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Planuje się, że w ww. regulacji zostaną zawarte przepisy, które będą stanowiły, iż za budowę, przebudowę, przystosowanie i utrzymanie obiektów zbiorowej ochrony odpowiadają wójt, starosta lub wojewoda nimi zarządzający.

Natomiast w odniesieniu do kwestii ponoszenia przez wspólnoty mieszkaniowe kosztów utrzymania schronów, które mogłyby być również wykorzystane w celu zapewnienia ochrony osób nienależących do danej wspólnoty MSWiA podkreśla, że zasadniczo pomieszczenia te mają zapewniać ochronę osobom zamieszkującym budynki, w których te schrony funkcjonują, a ponadto w wielu przypadkach pomieszczenia te są wykorzystywane także dla zaspokojenia innych potrzeb członków wspólnot mieszkaniowych (np. warsztaty, suszarnie, pralnie, magazyny), a co za tym idzie, ponoszenie kosztów ich utrzymania przez te wspólnoty wydaje się być uzasadnione.

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/fi ... 8.2020.pdf
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „LEX - prawo w działalności wspólnot mieszkaniowych”