Sprawozdanie roczne WM

Zwoływanie zebrań, sposoby głosowań, pełnomocnictwa.
Wiadomość
Autor
valhalla2020
.
.
Posty: 2
Rejestracja: 11-08-2020, 09:52

Sprawozdanie roczne WM

#1 Post autor: valhalla2020 » 11-08-2020, 10:09

Witam wszystkich .

Jestem nowym członkiem i mam pytanie ,które ma różne opinie .

Czy pod sprawozdaniem finansowym ,muszą znajdować się podpisy wszystkich członków zarządu jak jest ich 3 czy wystarczą dwa podpisy .

Pozdrawiam
Mariusz Kawala

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5104
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Sprawozdanie roczne WM

#2 Post autor: piotrusb » 12-08-2020, 12:14

Ta kwestia nie jest jednoznaczna i także w orzecznictwie występują dwie różne linie.

Według jednej - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rachunkowości jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (a taką jest wspólnota) stanowią jednostki w rozumieniu dalszych przepisów tej ustawy. Natomiast wśród wielu wyłączeń przewidzianych w uor nie ma wspólnot mieszkaniowych. Gdyby więc ustawodawca zdecydował się na zwolnienie wspólnot spod rygorów uor, to zawarłby takie wyłączenie w tej ustawie, tak jak to uczynił w odniesieniu do innych wskazanych tam podmiotów. W związku z tym zarząd lub zarządca wspólnoty przy sporządzaniu sprawozdania rocznego ze swojej działalności ma obowiązek stosowania wymogów formalnych nałożonych przez uor, w tym art. 52 ust. 2, który stanowi, iż sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga zaś pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. Według zwolenników tego poglądu zaopatrzenie sprawozdania w podpisy wszystkich osób wchodzących w skład gremium kierowniczego ma istotne znaczenie z punktu widzenia ich odpowiedzialności cywilnej i karnej, ale przede wszystkim pełni rolę gwarancyjną, dając rękojmię, że złożone sprawozdanie jest rzetelne. W orzecznictwie podkreśla się (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2012 r., sygn. akt II CSK 350/11), że omawiany przepis uor stanowi bezwzględnie wiążącą normę określającą wymogi formalne sprawozdania, które nie mogą być pominięte.
Taki pogląd w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych jest reprezentowany przez wyroki: Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 stycznia 2009 r., sygn. akt II FSK 1508/07, Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 18 maja 2012 r., sygn. akt I ACa 1171/12, Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 9 października 2012 r., sygn. akt I ACa 990/12, Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 8 lutego 2013 r., sygn. akt V ACa 533/12, Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 22 maja 2014 r., sygn. akt I C 496/13, Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 maja 2014 r., sygn. akt I ACa 1732/13, Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16 września 2014 r., sygn. akt VI ACa 1810/13, Sądu Okręgowego we Wrocławiu 21 grudnia 2015 r., sygn. akt I C 19/15, Sądu Okręgowego w Koninie z 20 kwietnia 2016 r., sygn. akt I C 408/15, Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 13 maja 2016 r., sygn. akt V ACa 844/15, a ostatnio przez wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 5 maja 2017 r., sygn. akt I ACa 1152/16, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 maja 2018 r., sygn. akt VI ACa 1450/16.

Natomiast według zwolenników przeciwstawnej tezy, do których i ja się zaliczam, skoro uwl nie określa zarówno formy jak i treści sprawozdania finansowego, to art. 52 uor w sprawie tej nie ma zastosowania, a wspólnota, w myśl art. 22 ust. 3 pkt 10 i art. 29 ust. 1 uwl, jest zwolniona z prowadzenia ewidencji według zasad określonych w uor i ma swobodę kształtowania zasad sporządzania sprawozdania finansowego. Zwolennicy tego poglądu podkreślają, że wspólnoty w zakresie sprawozdawczości finansowej nie mają nałożonych takich restrykcyjnych wymogów jak spółki prawa handlowego czy inne podmioty wymienione w art. 49 uor, jak również, iż wspólnot mieszkaniowych nie dotyczą przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi i nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 ze zm.). Skoro więc wspólnoty mieszkaniowe nie mają obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych w rozumieniu uor, to nie można bronić poglądu, że niedopełnienie wymogu jego podpisania w sposób przewidziany przez art. 52 ust. 2 tej ustawy prowadzi do sprzeczności uchwały właścicieli zatwierdzającej takie sprawozdanie z prawem, skutkujące koniecznością jej uchylenia na podstawie art. 25 ust. 1 uwl.

Taki pogląd został wyrażony w wyrokach: Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 czerwca 2009 r., sygn. akt I ACa 336/09, Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 30 stycznia 2013 r., sygn. akt I ACa 1171/12, Sądu Okręgowego w Gdańsku z 5 listopada 2013 r., sygn. akt I C 29/13, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z 5 grudnia 2013 r., sygn. akt I C 1241/13, Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I ACa 463/13, Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 29 stycznia 2014 r., sygn. akt I ACa 652/13, Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 grudnia 2014 r., sygn. akt VI ACa 131/14, Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 9 marca 2015 r., sygn. akt I ACa 1330/14, Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 kwietnia 2015 r., sygn. akt VI ACa 642/14, Sądu Okręgowego w Poznaniu z 15 lutego 2016 r., sygn. akt XVIII C 1260/15, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 8 marca 2016 r., sygn. akt II C 69/15, Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 czerwca 2016 r., sygn. akt VI ACa 1714/14, Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2017 r., sygn. akt XVIII C 697/16, Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 28 czerwca 2017 r., sygn. akt. I C 671/16, Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 lipca 2017 r., sygn. akt VI ACa 681/16, Sądu Okręgowego w Poznaniu z 3 sierpnia 2017 r., sygn. akt XVIII C 424/17, Sądu Okręgowego w Olsztynie z 10 października 2017 r., sygn. akt I C 404/17, Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 7 listopada 2017 r., sygn. akt I ACa 340/17, Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 9 lutego 2018 r., sygn. akt I ACa 1933/16, Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie z 14 lutego 2018 r., sygn. akt I C 743/15.
Zapatrywanie zgodne z powyższymi orzeczeniami zostało również wyrażone w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 27 kwietnia 2015 r. („Zeszyty Metodyczne Rachunkowości” nr 10 (394) z dnia 20 maja 2015 r.), w którym czytamy: „…zgodnie z art. 29 ust. 1 uwl wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek prowadzić określoną przez siebie ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Z uwagi na fakt, że ewidencja ta ma charakter ewidencji pozaksięgowej – z punktu widzenia prawa bilansowego – nie mają tu zastosowania zarówno przepisy uor, jak i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy”. Analogiczne stanowisko wyrażone zostało w szeregu indywidualnych interpretacji podatkowych organów skarbowych.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

valhalla2020
.
.
Posty: 2
Rejestracja: 11-08-2020, 09:52

Re: Sprawozdanie roczne WM

#3 Post autor: valhalla2020 » 18-08-2020, 08:24

Dziękuję za długą i wyczerpującą odpowiedź . Można ją skwitować tylko ,że jest nie zły bałagan w przepisach i każdy może je inaczej interpretować .

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Zebrania, głosowania i inne procedury”