Pełnomocnictwo a małżonek mocodawcy

Zwoływanie zebrań, sposoby głosowań, pełnomocnictwa.
Wiadomość
Autor
Boo31
.
.
Posty: 27
Rejestracja: 22-07-2023, 21:26

Pełnomocnictwo a małżonek mocodawcy

#1 Post autor: Boo31 » 02-10-2023, 12:59

Mam pytanie o pełnomocnictwo do głosowania w uchwale. Czy w przypadku oddania głosu w imieniu mocodawcy, którego współmałżonek jest współwłaścicielem lokalu (nie ma rozdzielności), głos ten liczy się tylko za udział mocodawcy, czy również za jego małżonka?

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5898
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Pełnomocnictwo a małżonek mocodawcy

#2 Post autor: piotrusb » 02-10-2023, 14:22

To zależy. Nawet jeśli nie ma intercyzy lokal może być odrębną własnością jednego w małżonków, jeśli ten wszedł w jego posiadanie przed zawarciem małżeństwa lub otrzymał w formie spadku lub darowizny w czasie trwania małżeństwa. W takim przypadku małżonek nie będący właścicielem może oddać głos na uchwałę, tylko jako pełnomocnik (wymaganej jest pełnomocnictwo rodzajowe) właściciela - drugiego współmałżonka.

Jeśli natomiast lokal jest przedmiotem małżeńskiej wspólności majątkowej właścicielami niepodzielnymi są oboje małżonkowie. W takim przypadku kwestie głosowania reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (kro), która w tym zakresie stanowi lex specialis w stosunku do uwl i kc. I tak stosownie do art. 36 § 2 kro, każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów należących do tego majątku, w tym czynności zmierzających do jego zachowania. Każdy ze współmałżonków może zatem dokonywać wszelkich czynności, zarówno leżących w zakresie zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, jak i przekraczających zwykły zarząd, o ile tylko czynność ta nie mieści się w katalogu wyłączeń zawartych w art. 37 § 1 kro (m. in. czynność prawna prowadząca do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadząca do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków; czynność prawna prowadząca do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal; darowizna z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych). Do powyższych czynności niezbędna jest zgoda obydwojga małżonków. Gdyby więc np. głosy zbierane były pod uchwałą o obciążeniu nieruchomości wspólnej hipoteką, albo w sprawie zbycia części nieruchomości wspólnej, z czym związana jest zmiana udziałów w tej nieruchomości, małżonkowie powinni zagłosować zgodnie lub małżonek głosujący we wspólnym imieniu powinien mieć zgodę drugiego współmałżonka w postaci odpowiedniego pełnomocnictwa. Ważność czynności prawnej, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej w ustawie zgody drugiego, zależy od potwierdzenia tej czynności przez drugiego małżonka. Wspólnota może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda na oddanie głosu nad uchwałą jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia (art. 37 § 3 kro). Natomiast jednostronna czynność prawna (a więc np. oddanie głosu na tego typu uchwałę) dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna (art. 37 § 4 kro), a więc taki głos nie może zostać zaliczony. Ponadto jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie określonej czynności (art. 39 kro). Jednak, co do zasady, każdy z małżonków może samodzielnie wykonywać (poza ww. enumeratywnie wymienionymi w ustawie wyjątkami) prawo głosu i – co za tym idzie, głosowanie na uchwałę wspólnoty przez współmałżonka nie wymaga wykazywania pełnomocnictwa od drugiego małżonka, chyba że ten sprzeciwi się dokonaniu takiej czynności (art. 36(1) § 1 kro) i powiadomi o tym fakcie zarząd/zarządcę przed jej dokonaniem, czyli przed podjęciem uchwały.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8757
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Re: Pełnomocnictwo a małżonek mocodawcy

#3 Post autor: irenalo » 02-10-2023, 15:29

Jest jeszcze trzecia możliwość. Lokal jest współwłasnością ułamkową i współwłaścicielami są małżonkowie. Np. para narzeczonych kupuje mieszkanie na współwłasność a dopiero potem się pobierają. I dopóki tego zgodnie nie zmienią, to udział w lokalu jest majątkiem odrębnym i każdy z nich może głosować osobno.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 5898
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Pełnomocnictwo a małżonek mocodawcy

#4 Post autor: piotrusb » 02-10-2023, 19:53

To prawda, tak też może być.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

Boo31
.
.
Posty: 27
Rejestracja: 22-07-2023, 21:26

Re: Pełnomocnictwo a małżonek mocodawcy

#5 Post autor: Boo31 » 02-10-2023, 20:05

Dziękuję za wyjaśnienia.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ

Wróć do „Zebrania, głosowania i inne procedury”