Ustawa śmieciowa w praktyce

Czyli ustalanie granic nieruchomości oraz zakres odpowiedzialności wspólnoty i właścicieli lokali.
Wiadomość
Autor
DominikKowal
.
.
Posty: 2
Rejestracja: 11-09-2014, 09:31

Odp.: Ustawa śmieciowa w praktyce

#283 Post autor: DominikKowal » 16-09-2014, 07:17

Bardzo dziękuję za odpowiedzi.

Podana powyżej ścieżka nie jest dla naszej Wspólnoty zbyt korzystna. Gdyż może dojść do sytuacji (i najprawdopodobniej dojdzie), że najpierw Gmina w drodze egzekucji administracyjnej zajmie nam konta i wyegzekwuje powstałe przez brak wpłat różnice, a dopiero później (choć może też wcześniej) będziemy zmuszeni wybrać drogę sądową. Oczywiście z nakazem nie powinno być problemu (chyba, że ktoś wniesie sprzeciw i podniesie niedopuszcalność drogi sądowej), ale taka wykładnia pogłebi naszą już i tak niekorzystną sytuację finansową. Nasi dłużnicy są niewyplacalni, trwają procedury w kierunku sprzedaży, ale doświadczenie innych Wspólnot uczy, że nawet licytacja nie przedkłada się na to, że znajdzie się ktoś kto to kupi.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 4760
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Odp.: Ustawa śmieciowa w praktyce

#284 Post autor: piotrusb » 16-09-2014, 17:37

Można tu zwrócić uwagę na jeszcze jedną możliwość.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych podstawę do obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią w gospodarstwach domowych między innymi opłaty za odbiór nieczystości stałych. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, a więc również opłata za śmieci.

Zaś art. 7 ust. 11 w/w ustawy stanowi, że w wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, do czasu uregulowania zaległości. Wydanie decyzji administracyjnej w tym trybie ma charakter obligatoryjny i przepis będący jej podstawą nie stanowi upoważnienia do uznania administracyjnego. Z uwagi na charakter decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku mieszkaniowego, okoliczności dla których zobowiązany nie uiszczał świadczeń okresowych związanych z zajmowanym lokalem nie mają znaczenia. Tak by było, gdyby decyzja o wstrzymaniu wypłaty dodatku miała charakter uznaniowy. Tylko wówczas właściwy organ byłby zobowiązany do badania przyczyn zalegania z opłatami (tak WSA w Warszawie w wyroku z 15 lutego 2013 r., sygn. II SA/Wa 2257/12).

Tak więc wypłata przyznanego dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od regularnego opłacania należności za zajmowany lokal, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

darekj
.
.
Posty: 351
Rejestracja: 07-03-2010, 18:41

Re: Ustawa śmieciowa w praktyce

#285 Post autor: darekj » 23-02-2018, 00:25

A skoro o śmieciach mowa. Nie wiem czy spotkaliście się z takim zagadnieniem, czy tak jest tylko w moim mieście.
Jak wiadomo śmieci segregowac trzeba, a w zasadzie można. Osoba segregująca śmieci płaci niższą opłatę za wywóz z tego tytułu niż ta która deklaruje, że śmieci segregować nie będzie. Opłata jest ustalana przez miasto, ale płatnikiem jest Wspolnota, a nie poszczególni własciciele. Deklaracje o segregowaniu odpadów składa właściciel lokalu administratorowi czy też Zarządowi Wspolnoty. W budynku wielolokalowym, jak sama nazwa wskazuje lokali jest wiele. I może sie zdarzyć, że np.: na 120 lokali, 15 zadeklaruje że smieci segregować nie będzie. I dochodzi do sytuacji w której do urzedu miasta nalezałoby złożyć oświadczenie - bo to już składa Wpólnota o tym ile osób/lokali segreguje odpady, a ile nie. Ale druk nie przewiduje takiej możliwości. Albo wszyscy segregują, albo nie segregują. Jak wszyscy nie segregują to oczywiście miasto wystawi mniej więcej dwukrotnie większy rachunek za wywóz śmieci. A jeśli z kolei Wspolnota zadeklaruje, że smieci segreguje, a potem okaże się, że segregowane nie sa, to być może naraża się na kary. A najzabawniejsze jest to że Administrator czy Wspolnota nie mogą złożyć zgodnego z prawdą oświadczenia o segregacji. U Was też tak jest?

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

irenalo
moderator
moderator
Posty: 8259
Rejestracja: 27-03-2006, 20:06

Re: Ustawa śmieciowa w praktyce

#286 Post autor: irenalo » 23-02-2018, 08:44

U mnie w jednej wspólnocie można wybrać czy się chce segregować czy nie. Pojemniki gminne służą kilku wspólnotom. Płacimy również kilka złotych za dzierżawę pojemników.
Druki złóż dwa. Nie może Twoich praw ograniczać druk.
Są wspólnoty , które narzucają właścicielom segregowanie lub nie .
Uważam , że nie maja do tego prawa.

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 4760
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Ustawa śmieciowa w praktyce

#287 Post autor: piotrusb » 23-02-2018, 12:11

U nas poszczególni właściciele składają deklaracje do wspólnoty, czy segregują, czy nie. Ci, którzy zadeklarowali segregowanie (zdecydowana większość) płacą mniej, ci, którzy nie zadeklarowali - więcej. Wspólnota jako całość zdeklarowała segregowanie.
darekj pisze:
23-02-2018, 00:25
a potem okaże się, że segregowane nie sa, to być może naraża się na kary.
Kar jako takich nie ma, ale jeśli gmina (a w praktyce firma odbierająca nieczystości) stwierdzi, że frakcje niesegregowane w pojemnikach na śmieci segregowane przekraczają poziomy określone w uchwale gminy (regulaminie utrzymania czystości), to ta zacznie naliczać wspólnocie opłatę za śmieci niesegregowane.
irenalo pisze:
23-02-2018, 08:44
Druki złóż dwa.
Przynajmniej u mnie nie ma takiej możliwości. Zgodnie z wyjaśnieniem gminy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe muszą podjąć jedną decyzję dla całego bloku: czy segregują śmieci czy też nie. Nie istnieje możliwość, by część budynku zdawała firmom odpady zmieszane, a część zebrane w sposób selektywny. Należy pamiętać, że jeżeli część mieszkańców zdecyduje się postępować wbrew ustaleniom wspólnoty/spółdzielni jako całości, negatywne konsekwencje poniosą wszyscy mieszkańcy. Jeśli wybrana przez gminę firma odbierająca odpady dopatrzy się, że mimo wcześniejszych deklaracji część mieszkańców danej wspólnoty nie segreguje odpadów, będzie musiała poinformować o tym gminę, która nałoży na wspólnotę wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami.

Podstawą prawną jest art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

piotrusb
.
.
Posty: 4760
Rejestracja: 28-12-2009, 17:51

Re: Ustawa śmieciowa w praktyce

#288 Post autor: piotrusb » 23-02-2018, 12:19

W tej samej ustawie:
Art. 6m.
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
1a. Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wzór deklaracji ustala gmina. W deklaracji składanej w mojej gminie trzeba zaznaczyć:
Sposób zbiórki odpadów (zaznaczyć właściwe pole): selektywnie nieselektywnie
i można złożyć tylko jedną taką deklarację w imieniu wspólnoty.
piotrusb

Link:
BBcode:
HTML:
Schowaj odnośniki
Pokaż odnośniki do wpisu

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do „Nieruchomość wspólna”