Znaleziono 4731 wyników

autor: piotrusb
24-06-2019, 10:25
Forum: Orzecznictwo sądów powszechnych
Temat: Interes wspólnoty, a prawo do użytkowania piwnicy
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 13

Interes wspólnoty, a prawo do użytkowania piwnicy

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 11 marca 2019 r., sygn. akt I C 414/18. Uchwała potwierdza, w zakresie wykorzystywania piwnicy powodów, to co wynikało z zawartej pierwotnie umowy najmu. Nie przyznaje im mniej praw niż mieli do tej pory. Nie wykazano też aby komukolwiek praw tych przyznawała...
autor: piotrusb
11-06-2019, 10:36
Forum: Orzecznictwo sądów powszechnych
Temat: Wspólnota musi udowodnić wyższe koszty generowane przez lokale użytkowe; zgoda na montaż reklamy wymaga uchwały
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 52

Wspólnota musi udowodnić wyższe koszty generowane przez lokale użytkowe; zgoda na montaż reklamy wymaga uchwały

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r., sygn. akt II C 1168/18. Kwestią sporną między stronami pozostawała przede wszystkim okoliczność ustalenia, czy uchwały zostały podjęte w sposób sprzeczny z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, czy naruszają one inte...
autor: piotrusb
11-06-2019, 10:28
Forum: Orzecznictwo sądów powszechnych
Temat: Czynności zarządu rzeczą wspólną a czynności zachowawcze
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 38

Czynności zarządu rzeczą wspólną a czynności zachowawcze

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 15 maja 2019 r., sygn. akt IX Ca 98/19. Podstawę dochodzonego przez powoda roszczenia stanowił art. 222 § 2 k.c. Przepis ten stanowi, że przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie faktycznego władztwa nad rzeczą, przysług...
autor: piotrusb
06-06-2019, 12:50
Forum: Orzecznictwo sądów powszechnych
Temat: Nie za wszystko można winić dewelopera
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 77

Nie za wszystko można winić dewelopera

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2018 r., sygn. akt I ACa 135/18. Obciążające pozwanego wady budynku dotyczyły: kominów i pokrycia dachowego, wentylacji, okien komunikacji ogólnej, balkonów, ścian piwnic, rampy dojazdu do garażu, węzła cieplnego, pomostów komunikacyjnych na poddaszu...
autor: piotrusb
06-06-2019, 09:35
Forum: Orzecznictwo sądów powszechnych
Temat: Uchylenie uchwały, a uznanie jej nieistnienia; członkiem zarządu nie może być osoba prawna
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 70

Uchylenie uchwały, a uznanie jej nieistnienia; członkiem zarządu nie może być osoba prawna

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2019 r., sygn. akt XII C 1073/17. Pełnomocnik powoda w pierwszej kolejności domagała się ustalenia nieistnienia zaskarżonych uchwał. Podstawę prawną takiego żądania stanowi art. 189 k.p.c., zgodnie z którym powód może żądać ustalenia przez sąd istn...
autor: piotrusb
06-06-2019, 09:26
Forum: LEX - prawo w działalności wspólnot mieszkaniowych
Temat: Plany ustawy o przekształceniu użyt. wieczystego we własność
Odpowiedzi: 68
Odsłony: 8056

Re: Plany ustawy o przekształceniu użyt. wieczystego we własność

W ramach prac parlamentarnych nad nowelizacją ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości i niektórych innych ustaw zmieniana jest tzw. ustawa uwłaszczeniowa z lipca 2018 r. Według jednej z senackich poprawek osoby, które chcą jednorazowo wnieść opłatę przekształceniową będą mieć na dopełnienie formalno...

Wyszukiwanie zaawansowane