Znaleziono 4946 wyników

autor: piotrusb
02-04-2020, 19:15
Forum: Poczekalnia i tematy ogólne
Temat: Koronawirus a zabezpieczenie wspólnot mieszkaniowych
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 737

Re: Koronawirus a zabezpieczenie wspólnot mieszkaniowych

Jej klamki (klamki drzwi w jej lokalu) można nie dezynfekować, bo to element przynależny do lokalu i to jego właściciel powinien decydować. Natomiast klamki, poręcze, przyciski, panele itp. na nieruchomości wspólnej należy dezynfekować.
autor: piotrusb
29-03-2020, 19:33
Forum: LEX - prawo w działalności wspólnot mieszkaniowych
Temat: Prawo do wyrzucenia rzeczy
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 84

Re: Prawo do wyrzucenia rzeczy

Do kogo faktycznie należą poszczególne rzeczy i komu udostępniał właściciel to pomieszczenie Was nie musi interesować. Należy wezwać byłego właściciela formalnie (np. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) do opróżnienia pomieszczenia w zakreślonym terminie, pod rygorem przechowywania rzeczy po...
autor: piotrusb
27-03-2020, 10:43
Forum: Orzecznictwo sądów powszechnych
Temat: Interes prawny w wytoczeniu powództwa o ustalenie nieważności uchwały; powiadomienie o zebraniu
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 53

Interes prawny w wytoczeniu powództwa o ustalenie nieważności uchwały; powiadomienie o zebraniu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 października 2019 r., sygn. akt I ACa 658/18. W pierwszej kolejności przypomnienia wymaga, że w przypadku ewentualnej niezgodności uchwał wspólnoty mieszkaniowej z przepisami ustawy o własności lokali oraz kodeksu cywilnego, regulującymi funkcjonowanie ...
autor: piotrusb
27-03-2020, 10:31
Forum: Orzecznictwo sądów powszechnych
Temat: Jedna KW - jedna nieruchomość - jedna wspólnota; właściciele nie mają wpływu na powstanie wspólnoty, ani na jej zasięg
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 32

Jedna KW - jedna nieruchomość - jedna wspólnota; właściciele nie mają wpływu na powstanie wspólnoty, ani na jej zasięg

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 października 2019 r., sygn. akt I ACa 812/18. Zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli lokali, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. W przepisie tym jest mowa o nieruchomości, a nie o nie...
autor: piotrusb
24-03-2020, 14:28
Forum: Orzecznictwo sądów powszechnych
Temat: Częściowe uchylenie uchwały jest dopuszczalne jeśli poszczególne jej elementy mają samodzielny charakter
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 50

Częściowe uchylenie uchwały jest dopuszczalne jeśli poszczególne jej elementy mają samodzielny charakter

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 lipca 2019 r., sygn. akt I ACa 997/18. Wobec wpływających do Zarządu pozwanej skarg członków Wspólnoty dotyczących zajmowania przez powoda w sposób nieuprawniony dodatkowego miesiąca parkingowego, pozwana zwróciła się do powoda o nieparkowanie drugiego sa...

Wyszukiwanie zaawansowane