Znaleziono 4682 wyniki

autor: piotrusb
25-03-2019, 10:45
Forum: Orzecznictwo sądów powszechnych
Temat: Ingerencja sądu w sprawy wspólnoty ma charakter gwarancyjno-ochronny
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 4

Ingerencja sądu w sprawy wspólnoty ma charakter gwarancyjno-ochronny

Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 18 lutego 2019 r., sygn. akt I C 231/18. Zarzut nieistnienia uchwał był niezasadny, gdyż ważność i skuteczność podważanego pełnomocnictwa została wykazana (art. 95, 98 kc). Przy tym sąd nie podziela stanowiska powódki co do zbytnio sformalizowanych poglądów odn...
autor: piotrusb
22-03-2019, 10:43
Forum: Orzecznictwo sądów powszechnych
Temat: Zwrot kosztów adwokackich; podział kosztów zarządu NW na podstawie quoad usum; przymusowa licytacja lokalu
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 17

Zwrot kosztów adwokackich; podział kosztów zarządu NW na podstawie quoad usum; przymusowa licytacja lokalu

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2018 r., sygn. akt V ACa 1600/17. Wysokość kosztów, należnych stronie korzystającej z pomocy prawnej podmiotu uprawnionego do jej świadczenia w trakcie czynności wykonywanych przed organami wymiaru sprawiedliwości, podlega reglamentacji, co wynik...
autor: piotrusb
18-03-2019, 11:29
Forum: Orzecznictwo sądów powszechnych
Temat: Zawiadomienie mailem o zebraniu jest prawidłowe; remont balkonów finansowany z FR; dopuszczlność powództwa z art.189 kpc
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 22

Zawiadomienie mailem o zebraniu jest prawidłowe; remont balkonów finansowany z FR; dopuszczlność powództwa z art.189 kpc

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7 lutego 2019 r., sygn. akt II C 731/18. Strona powodowa podniosła, że nie została prawidłowo zawiadomiona o terminie zebrania. We wspólnocie przyjęte było, iż zawiadomień dokonuje się w drodze email. Administrator przesyłał email do właścicieli lokali zawierając...
autor: piotrusb
18-03-2019, 11:19
Forum: Orzecznictwo sądów powszechnych
Temat: Zmiana udziałów w NW wymaga umowy wszystkich właścicieli, nie zaś uchwały
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 28

Zmiana udziałów w NW wymaga umowy wszystkich właścicieli, nie zaś uchwały

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11 lutego 2019 r., sygn. akt II C 1406/12. Sposób wyodrębniania lokali oraz określania udziałów we współwłasności (stosunek lokali do części wspólnych) został określony ustawą (art. 3). W tym zakresie za art. 3 ust. 7 ustawy należy wskazać, iż do czasu wyodrębnie...
autor: piotrusb
16-03-2019, 14:01
Forum: Zarządca i administrator
Temat: Wynagrodzenie administratora podnoszone planem gospodarczym
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 110

Re: Wynagrodzenie administratora podnoszone planem gospodarczym

Podstawą do wypłaty jest faktura lub umowa. Brak aneksu do umowy jest uchybieniem i sytuacja taka nie powinna mieć miejsca, co napisałem. Istotnie podstawą do wypłaty w określonej wysokości wynagrodzenia administratorowi powinien być zapis w aneksie. Nie zmienia to jednak faktu, że wcześniej wszyscy...
autor: piotrusb
15-03-2019, 23:07
Forum: Zarządca i administrator
Temat: Wynagrodzenie administratora podnoszone planem gospodarczym
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 110

Re: Wynagrodzenie administratora podnoszone planem gospodarczym

Formy pisemnej wymaga, pod rygorem nieważności, pełnomocnictwo ogólne, które obejmuje umocowanie do podejmowania czynności zwykłego zarządu. Natomiast pełnomocnictwo rodzajowe obejmujące umocowanie do określonego rodzaju czynności, z reguły przekraczającej zakres zwykłego zarządu, może być udzielone...

Wyszukiwanie zaawansowane